02-09-2019

Vijf simpele tips om je online cursus te verbeteren

Ik volg graag online cursussen. Ze zijn toegankelijk, beschikbaar voor elk budget en vaak in je eigen tempo af te maken. Dat klinkt bijna alsof er geen winst meer te behalen is, maar niks is minder waar! Vandaag geef ik je tips om je online cursus te verbeteren!

De leerdoelen    

Je geeft je cursus omdat je mensen iets mee wilt geven. Het lukt bijna niemand om succesvol te zijn zonder een doel en een plan. Leerdoelen zijn de basis van je curus, omdat ze in een oogopslag inzichtelijk maken wat jouw cursus op gaat leveren. Dat is prettig voor deelnemers, want zo weten ze gelijk of jouw cursus hun probleem op gaat lossen.

“Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig.”

– Seneca

Tip 1: Beschrijf het eindresultaat
De eerste tip om je online cursus te verbeteren gaat over de leerdoelen. Een leerdoel beschrijf je altijd vanuit het perspectief van je deelnemer. Je deelnemer weet daardoor precies wat hij kan of weet na het volgen van jouw cursus. Begin het leerdoel altijd met “Ik kan …” en beschrijf iets wat je kan observeren of meten.

De nadruk ligt hierdoor minder op de content en meer op wat de deelnemer straks kan, weet en denkt.

De deelnemers    

Het lastige met online cursussen is dat je niet precies weet wie zich ingeschreven hebben. Je kent deze mensen niet, dus je weet niet of ze liever lezen of video kijken. Weten ze al veel van het onderwerp of moet je vanaf nul beginnen?

Tip 2: Leer je deelnemers kennen
Je deelnemers zijn niet alleen intellectuele wezens. Ze zijn ook sociale en emotionele wezens. Daarom is het belangrijk om in te spelen op voorkeuren en voorkennis van je deelnemers. De makkelijkste manier is om je deelnemers vooraf een vragenlijst te sturen of kort met ze te e-mailen of bellen. Daarmee haal je heel makkelijk de kennis op en kan je inspelen op de informatie die je krijgt.

In mijn blog over empathie zeg ik het ook al: waar gewerkt wordt met mensen, is empathie onmisbaar. Tenzij je lekker wilt doen waar je zelf zin in hebt, gewoon omdat het kan. Dan niet.

Nieuwe kennis bouw je op bestaande kennis. Het is dan ook zinvol om in kaart te brengen wat je deelnemers al weten en hoe goed ze dat weten. Als volwassenen doen we dit vaak automatisch, bijvoorbeeld als we aan het lezen zijn. We leggen steeds verbanden met wat bekend is. Deelnemers doen dat vaak niet, omdat ze niet doorhebben dat ze al over belangrijke informatie beschikken.

Tip 3: Besteed aandacht aan alle leerstijlen
Hoewel het idee van ‘leerstijlen’ inmiddels achterhaald is, heeft het wel degelijk voordelen om informatie op verschillende manieren tot je te nemen. Onze zintuigen werken altijd samen, niet los van elkaar. Door je te beperken tot één zintuig, maak je eigenlijk je brein in de war.

Probeer dus aandacht te besteden aan alle leerstijlen: maak gebruik van tekst, maar ook van video. Laat deelnemers dingen opschrijven, maar laat ze ook dingen maken met hun handen. Stuur ze eens naar buiten. Probeer alle zintuigen te betrekken.

Wil je meer lezen over de mythe van leerstijlen? Dan raad ik het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes: 35 mythes over leren en onderwijs aan. Je kan ook dit artikel van De Correspondent lezen.

Interactie    

Ik heb het al vaak zien gebeuren. Een online trainer biedt prachtig materiaal, maar niemand reageert erop. Er is geen enkele interactie. Dat is jammer, want onderzoek wijst uit dat actieve deelname aan groepsgesprekken leidt tot betere resultaten. Heel concreet, meer participatie zorgt voor:
• Hogere tevredenheid onder deelnemers;
• Hogere leerverwachtingen;
• Hogere leerresultaten.

Kortom, meer interactie zorgt voor een grotere kans dat deelnemers de cursus afmaken. Verder ervaren deelnemers een diepere vorm van leren en voelen ze zich meer tevreden over de cursus.

Tip 4: Faciliteer interactie tijdens je cursus
Zorg dat het voor je deelnemers duidelijk is waarom ze een opdracht uitvoeren. Als je ze vervolgens vraagt om bijvoorbeeld op Facebook te reageren, leg dan uit waarom je dit vraagt en koppel het aan de leerdoelen van je training.

Maak je verwachtingen duidelijk. Een online cursus is geen school, maar dat betekent ook niet dat alles helemaal vrijblijvend moet zijn. Het uitspreken van verwachtingen verheldert ook veel voor de deelnemers.

Wat kan je doen?
• Vooraf aangeven hoe veel tijd een opdracht gaat kosten.
• Uitspreken hoe veel interactie je zou willen zien in de Facebookgroep of op een ander platform. Leg hierbij goed uit wat het doel is van die interactie.
• Vragen om behulpzaam te zijn en anderen ook door de cursus heen te helpen.

Tot slot, zorg dat je zelf de interactie faciliteert en zorg dat je zelf goede vragen stelt.

Denk daarbij aan:
• Open vragen
• Vragen die hogere denkvaardigheden stimuleren
• Vragen die de inhoud van de cursus bevatten
• Gebruik prompts die deelnemers aan kunnen vullen.

Tip 5: Zorg voor feedback en beschikbaarheid
Door jezelf als trainer ook beschikbaar te stellen, zorg je voor interactie tussen jou en je deelnemers. Het kost wat meer tijd, maar je cursus wordt er wel persoonlijker van. Maak jezelf dus beschikbaar qua tijd door webinars of livesessies in te plannen. Geef specifieke feedback op de input van de deelnemers en daag ze uit om nog een stapje verder te gaan.

Dat waren ze voor vandaag! Zijn er tips om je online cursus te verbeteren waar je nu direct mee aan de slag gaat? Heb je zelf tips? Laat het me weten!

Link-in-bio-lunadea

Lotte Brouwer

Hier in 2 of 3 zinnen wat lezers van jouw blog kunnen verwachten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Ontdek de Get Lots Pop-Up School!

Hier kunnen we nog een CTA plaatsen naar jouw Pop-Up School. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Zullen we even bellen om te kijken wat jouw grootste obstakel is?

We beloven dat we niet in je pijnpunten gaan zitten poeren. We kijken alleen of we een match zijn en waar we jou je tijd terug kunen geven!